Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dijous, 8 de novembre de 2012

9è Concurs de fotografia de natura de Torres de Segre

9è Concurs de fotografia de natura de Torres de Segre Bases concurs fotografia de natura 2012 

 1.- La participació al concurs està oberta a qualsevol persona, ja sigui afeccionat o professional de qualsevol racó del mon, amb independència de la seva nacionalitat. Queden exclosos els organitzadors, membres de la comissió, i les persones que formen part del jurat. 

2.- Tema 
Natura en general, classificades en tres apartats.
 - Paisatge. 
- Aus i els paisatges on viuen.
 - Flora 

3.- Admissió de les Fotografies. 
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de Torres de Segre, medinatural@torressegre.cat 
- No s’admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos. 
- No s’admetran fotografies, les quals els drets de propietat no pertanyin integrament al propi participant del concurs.
 - Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies en cada categoria. No es podrà presentar una mateixa fotografia en més d’una categoria. 
- No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades. 
- Està expressament prohibit presentar a concurs, fotografies de nius, així com de especies en captivitat o en situacions controlades. 
- El concursant te la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el “decálogo” de AEFONA: http://www.aefona.org/quienes_somos/codigo_etico i el codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura: http://ichn.iec.cat/pdf/SCFN_Codi ètic.pdf 
- Per a l’exposició de les obres, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en la mida que consideri oportú, sense modificar el format original. 
- Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades l’any 2012. 

 4.- Requisits tècnics. 
- No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els ajustos de mascares d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital. 
- Les fotografies tindran les característiques de format següent: o Horitzontal 3150 píxels d’ample x alt proporcional o Vertical 2086 píxels d’ample x alt proporcional o 300 píxels per polsada. o Format JPEG, en qualitat màxima. o En les dades IPTC (EXIF) de la fotografia JPEG hi haurà de constar, les dades de l’autor, edat (per a les modalitats infantils i juvenils), i mail de contacte. En l’apartat “descripció” s’ha de posar on està realitzada la fotografia i un breu comentari sobre la mateixa. En tot cas aquestes mateixes dades també es podran adjuntar en un arxiu word o pdf. o El nom de l’arxiu serà el títol i la categoria a la que es presenta.

 5.- Selecció de les obres. 
- Les fotografies premiades i finalistes es publicaran a la pagina web de l’Ajuntament de Torres de Segre www.torressegre.ddl.net , i a la pagina Web del Consorci d’Utxesa www.utxesa.com , facebook i altres. 
- Els costos de impressió de les obres seleccionades anirà a càrrec de la organització. 
- La selecció de les obres finalistes i premiades anirà a càrrec d’un jurat proposat per l’organització, composat per fotògrafs professionals, naturalistes i ornitòlegs de reconegut prestigi. 
- El jurat podrà declarar desert qualsevol premi. 
- Les obres no seleccionades seran destruïdes abans de la següent edició.

 6.- Data límit de participació. 
- La data límit d’admissió de les fotografies participants, serà el 19 de novembre de 2012 inclòs. 
- Dins dels actes de la Festa Major de Torres de Segre 4-9 de desembre, es donarà a conèixer el veredicte del jurat, es realitzarà l’entrega de premis, i s’exposaran les obres premiades i finalistes en una sala habilitada als efectes. 
- Les fotografies quedaran exposades en aquest emplaçament fins a finals de gener, posteriorment es traslladaran a la seu del Consorci D’Utxesa, Avinguda Pearson 2, d’Utxesa on romandran exposades fins la propera edició. 
- Els autors guanyadors i/o finalistes seran avisats per l’organització, per telèfon, correu electrònic o a traves de la pagina web de l’Ajuntament, del lloc, dia i hora del lliurament dels premis. 

 7.- Premis. 
o 400€ Premi absolut a la millor fotografia. 
o 400€ Premi a la millor fotografia local (terme municipal de Torres de Segre, Utxesa, el Riu, els Secans etc, etc.). En el cas de coincidir en la mateixa fotografia, se’n triarà altra distinta a la premiada. 
o 150€ Premi a la millor fotografia d’aus. 
o 150€ Premi a la millor fotografia de flora. 
o Càmera fotogràfica compacta a la millor fotografia juvenil (edats de 12 a 16 anys inclosos). 
o Càmera fotogràfica compacta a la millor fotografia infantil (edats de 5 a 11 anys inclosos). 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia absoluta. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia local. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia d’Aus. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia de flora. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia juvenil. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia infantil.
 El guanyador absolut 2012 formarà part del jurat de la següent edició. 

 8.- Drets de propietat.
Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de les obres premiades pertanyeran sempre als autors, però aquests els cedeixen a l’Ajuntament de Torres de Segre i als patrocinadors per a publicacions relacionades amb el concurs; en cap cas es podran vendre i per a usar-les per a altres finalitats caldrà el permís previ de l’autor. 

 9.- Protecció de dades. 
- Els participants garanteixen que les dades proporcionades son verídiques. 
- Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Torres de Segre a utilitzar les dades per al enviament de comunicacions sobre les activitats, cursos i promocions que organitzi aquest Ajuntament i/o el Consorci d’Utxesa. 

 10.- Acceptació de les bases. 
- El simple fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

 11.- Jurat. 
o Albert Masó, Biòleg, professor, autor d’articles, llibres i guies de camp, i fotògraf de natura, col·laborador i assessor científic de National Geographic www.albertmaso.com 
o Jordi Bas, Enginyer agrònom, fotògraf de natura, membre de la “Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza” (ASAFOMA). Innumerables premis i reconeixements en múltiples concursos i certàmens, nacionals i internacionals de fotografia de natura. Membre de La sabina, Associació per a la salvaguarda de la Biodiversidat i la Natura www.lasabina.cat 
o Juan Bernal, naturalista, ornitòleg i educador ambiental, col·laborador de PHOTO LOGISTICS. 
o Coordinador, un membre de la comissió de medi ambient de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

 NOTA: ES MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANS L’OBSERVANÇA DE LES PRESENTS BASES I LA COMPLIMENTACIÓ DE TOTES LES DADES EXIGIDES. 

 Les presents bases han estat aprovades i reconegudes per la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza AEFONA, i per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura SCFN