Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dimecres, 21 de novembre del 2012

La fotografia macro aplicada a la mineralogia


27ª sessió de la SOCIETAT CATALANA DE FOTÒGRAFS DE NATURA

Amb el títol indicat i el subtítol “El món dels minerals, les tècniques fotogràfiques i la il·luminació”, el passat 2 d’octubre es va celebrar la 27 sessió del grup de treball SCFN. Tenint en conte la competència que varem patir per part del futbol, deu n’hi do l’assistència: més d’una quarantena!
Fou a càrrec del soci Joan Astor, químic de formació, professor, mineròleg de gran experiència i pioner de la informàtica a casa nostra. Ell diu que és aficionat a la fotografia de prop però, amb les explicacions, les tècniques explicades i les fotografies mostrades, tots varem poder comprovar que la qualitat de les seves imatges és d’un nivell més que professional.
Va parlar tan de la mineralogia, com de l’equipament fotogràfic més adequat i dels procediments per a obtenir les fotos dels diferents tipus de minerals. Va ser un encert lliurar a cada assistent un full en que es resumia la història dels principals descobriments i avenços en la mineralogia; així queda i útil record de la xerrada. Cal considerar la idea per a properes sessions. La conferència va contar amb l’ajut d’un parell d’audiovisuals: “Món mineral”, de mitja hora de duració, i “Atrapats en ambre”, de 8 minuts. Ambdós se’ns van fer curts.
Podeu contactar amb en Joan Astor visitant el seu blog.
A la pàgina principal hi trobareu les últimes imatges obtingudes i també hi ha deu pàgines més amb les col·leccions completes.
Finalment, si aneu a http://issuu.com/joanastor podreu gaudir de diverses publicacions seves, àlbums fotogràfics i algun llibre preciós que us farà passar bones estones. Quedeu avisats!

dijous, 8 de novembre del 2012

9è Concurs de fotografia de natura de Torres de Segre

9è Concurs de fotografia de natura de Torres de Segre Bases concurs fotografia de natura 2012 

 1.- La participació al concurs està oberta a qualsevol persona, ja sigui afeccionat o professional de qualsevol racó del mon, amb independència de la seva nacionalitat. Queden exclosos els organitzadors, membres de la comissió, i les persones que formen part del jurat. 

2.- Tema 
Natura en general, classificades en tres apartats.
 - Paisatge. 
- Aus i els paisatges on viuen.
 - Flora 

3.- Admissió de les Fotografies. 
Les fotografies s’hauran d’enviar per correu electrònic a l’Ajuntament de Torres de Segre, medinatural@torressegre.cat 
- No s’admetran fotografies que hagin estat premiades en altres concursos. 
- No s’admetran fotografies, les quals els drets de propietat no pertanyin integrament al propi participant del concurs.
 - Cada concursant podrà presentar un màxim de dues fotografies en cada categoria. No es podrà presentar una mateixa fotografia en més d’una categoria. 
- No s’admetran fotografies amb marques d’aigua ni signades. 
- Està expressament prohibit presentar a concurs, fotografies de nius, així com de especies en captivitat o en situacions controlades. 
- El concursant te la responsabilitat de complir amb la legislació nacional i internacional del país on s’ha realitzat la fotografia, seguint el “decálogo” de AEFONA: http://www.aefona.org/quienes_somos/codigo_etico i el codi ètic de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura: http://ichn.iec.cat/pdf/SCFN_Codi ètic.pdf 
- Per a l’exposició de les obres, l’organització es reserva el dret a reproduir-les en la mida que consideri oportú, sense modificar el format original. 
- Les fotografies presentades a concurs estaran realitzades l’any 2012. 

 4.- Requisits tècnics. 
- No s’admetran fotografies manipulades digitalment, ni viratges de color, clonacions, muntatges fotogràfics o qualsevol altra alteració que modifiqui la fotografia de com va ser realitzada. No s’entendran com a manipulacions els ajustos de mascares d’enfocament, saturació, nivells i altres ajustos necessaris en qualsevol revelat digital. 
- Les fotografies tindran les característiques de format següent: o Horitzontal 3150 píxels d’ample x alt proporcional o Vertical 2086 píxels d’ample x alt proporcional o 300 píxels per polsada. o Format JPEG, en qualitat màxima. o En les dades IPTC (EXIF) de la fotografia JPEG hi haurà de constar, les dades de l’autor, edat (per a les modalitats infantils i juvenils), i mail de contacte. En l’apartat “descripció” s’ha de posar on està realitzada la fotografia i un breu comentari sobre la mateixa. En tot cas aquestes mateixes dades també es podran adjuntar en un arxiu word o pdf. o El nom de l’arxiu serà el títol i la categoria a la que es presenta.

 5.- Selecció de les obres. 
- Les fotografies premiades i finalistes es publicaran a la pagina web de l’Ajuntament de Torres de Segre www.torressegre.ddl.net , i a la pagina Web del Consorci d’Utxesa www.utxesa.com , facebook i altres. 
- Els costos de impressió de les obres seleccionades anirà a càrrec de la organització. 
- La selecció de les obres finalistes i premiades anirà a càrrec d’un jurat proposat per l’organització, composat per fotògrafs professionals, naturalistes i ornitòlegs de reconegut prestigi. 
- El jurat podrà declarar desert qualsevol premi. 
- Les obres no seleccionades seran destruïdes abans de la següent edició.

 6.- Data límit de participació. 
- La data límit d’admissió de les fotografies participants, serà el 19 de novembre de 2012 inclòs. 
- Dins dels actes de la Festa Major de Torres de Segre 4-9 de desembre, es donarà a conèixer el veredicte del jurat, es realitzarà l’entrega de premis, i s’exposaran les obres premiades i finalistes en una sala habilitada als efectes. 
- Les fotografies quedaran exposades en aquest emplaçament fins a finals de gener, posteriorment es traslladaran a la seu del Consorci D’Utxesa, Avinguda Pearson 2, d’Utxesa on romandran exposades fins la propera edició. 
- Els autors guanyadors i/o finalistes seran avisats per l’organització, per telèfon, correu electrònic o a traves de la pagina web de l’Ajuntament, del lloc, dia i hora del lliurament dels premis. 

 7.- Premis. 
o 400€ Premi absolut a la millor fotografia. 
o 400€ Premi a la millor fotografia local (terme municipal de Torres de Segre, Utxesa, el Riu, els Secans etc, etc.). En el cas de coincidir en la mateixa fotografia, se’n triarà altra distinta a la premiada. 
o 150€ Premi a la millor fotografia d’aus. 
o 150€ Premi a la millor fotografia de flora. 
o Càmera fotogràfica compacta a la millor fotografia juvenil (edats de 12 a 16 anys inclosos). 
o Càmera fotogràfica compacta a la millor fotografia infantil (edats de 5 a 11 anys inclosos). 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia absoluta. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia local. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia d’Aus. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia de flora. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia juvenil. 
o Diploma a les fotografies classificades en segon i tercer lloc a la millor fotografia infantil.
 El guanyador absolut 2012 formarà part del jurat de la següent edició. 

 8.- Drets de propietat.
Els drets d’ús, difusió, distribució, divulgació, reproducció i exhibició, de les obres premiades pertanyeran sempre als autors, però aquests els cedeixen a l’Ajuntament de Torres de Segre i als patrocinadors per a publicacions relacionades amb el concurs; en cap cas es podran vendre i per a usar-les per a altres finalitats caldrà el permís previ de l’autor. 

 9.- Protecció de dades. 
- Els participants garanteixen que les dades proporcionades son verídiques. 
- Els participants autoritzen a l’Ajuntament de Torres de Segre a utilitzar les dades per al enviament de comunicacions sobre les activitats, cursos i promocions que organitzi aquest Ajuntament i/o el Consorci d’Utxesa. 

 10.- Acceptació de les bases. 
- El simple fet de participar en aquest concurs suposa l’acceptació de les bases en la seva totalitat.

 11.- Jurat. 
o Albert Masó, Biòleg, professor, autor d’articles, llibres i guies de camp, i fotògraf de natura, col·laborador i assessor científic de National Geographic www.albertmaso.com 
o Jordi Bas, Enginyer agrònom, fotògraf de natura, membre de la “Asociación Aragonesa de Fotógrafos de Naturaleza” (ASAFOMA). Innumerables premis i reconeixements en múltiples concursos i certàmens, nacionals i internacionals de fotografia de natura. Membre de La sabina, Associació per a la salvaguarda de la Biodiversidat i la Natura www.lasabina.cat 
o Juan Bernal, naturalista, ornitòleg i educador ambiental, col·laborador de PHOTO LOGISTICS. 
o Coordinador, un membre de la comissió de medi ambient de l’Ajuntament de Torres de Segre. 

 NOTA: ES MOLT IMPORTANT PER EVITAR L’EXCLUSIÓ DELS PARTICIPANS L’OBSERVANÇA DE LES PRESENTS BASES I LA COMPLIMENTACIÓ DE TOTES LES DADES EXIGIDES. 

 Les presents bases han estat aprovades i reconegudes per la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza AEFONA, i per la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura SCFN