Noves entrades

Nova entrada a Actes i Exposicions: 13/12/2021

dimecres, 9 de desembre del 2009

Codi ètic per a fotògrafs associats a la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura

Els fotògrafs de natura som conscients que la nostra activitat, com totes les que es duen a terme en un entorn natural, comporta sempre una intrusió a la natura i, inevitablement, es causen molèsties als éssers vius. Pel tal que l'impacte de la nostra activitat sigui el més lleu possible i que no perduri en el temps i, també, per assegurar i mantenir la nostra credibilitat, els fotògrafs membres de la Societat Catalana de Fotògrafs de Natura ens comprometem a seguir el següent codi ètic.

1. La conservació del paisatge, la vida i la tranquil·litat dels éssers vius i l'equilibri establert en un medi determinat sempre seran més importants que l'obtenció de les imatges.
2. Cal documentar-se àmpliament respecte del que anem a fotografiar, ja sigui un paisatge o la flora o la fauna d'un indret, per tal de prevenir actuacions que comportin conseqüències no desitjades.
3. També cal dominar les tècniques no perjudicials d'aproximació o d'atracció dels animals (instal·lació d'amagatalls, menjadores o punts d'aigua; utilització de reclams, tècniques de camuflatge, nius artificials, etc.) i aplicar-les correctament. I és necessari conèixer les conseqüències que poden comportar segons l'ambient, l'espècie o l'estació de l'any per tal d'avaluar en cada cas la conveniència o no de la seva utilització. En cas de dubte o sempre que sigui necessari es demanarà assessorament a experts i estudiosos que puguin aportar la informació que permeti triar la millor opció per a l'eficàcia del nostre treball i, per damunt de tot, el benestar dels animals.
4. Es facilitarà a científics i responsables de la gestió dels espais naturals tota aquella informació obtinguda i que, al nostre entendre, pugui ser útil per a la conservació del Patrimoni Natural.
5. Algunes àrees i algunes espècies estan protegides per normes especials. Caldrà, doncs, estar sempre al corrent d'aquestes disposicions. Si s'ha de treballar en alguna zona especialment sensible o fràgil o amb alguna espècie amenaçada caldrà obtenir les autoritzacions que estableixi de manera pública i legal l'administració competent
6. S'aconsella fotografiar la natura tal com la trobem, sense manipular ni els éssers vius ni les formacions minerals. Si en alguns casos fos imprescindible fer-ho, cal retornar allò que hem mogut a la seva posició original.
7. Cal passar tan desapercebut com sigui possible per tal d'evitar atraure l'atenció de persones menys informades sobre elements fràgils de l'entorn. També procurarem no difondre informació que pugui posar en risc aquests elements.
8. És molt important no arrencar ni tallar les plantes o parts de les plantes, tant les que volem fotografiar com les que trobem al seu entorn. Si cal apartar branques, tiges o fulles que es troben en el nostre camp visual, procurarem fer-ho sense malmetre-les.
9. Fotografiar animals captius o controlats o plantes cultivades pot, en algunes ocasions, minimitzar l'impacte de la nostra activitat sobre espècies especialment delicades. Tanmateix, i per assegurar la nostra credibilitat, sempre que les imatges s'hagin aconseguit en aquestes condicions ho indicarem clarament a qui hagi d'utilitzar les nostres fotografies.
10. Quan fotografiem animals, un cop obtingudes les imatges desitjades, abandonarem l'espai en el que estem treballant sense deixar cap rastre i prendrem les mateixes precaucions que hem tingut a l'inici de l'activitat per tal d'assegurar-nos que interferim el mínim possible en la seva activitat habitual.
11. Sempre que percebem que la nostra activitat està influint negativament en el comportament dels animals o en l'equilibri establert en el medi en el que treballem, l'abandonarem tan aviat i de la manera més curosa que sigui possible.